W dniu 14 marca br. delegacja Związku Zawodowego Rolnictwa "Samoobrona" spotkała się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim. Spotkanie odbyło się w budynku Ministerstwa w godzinach wieczornych. Naszej delegacji przewodził Przewodniczący Prezydium Związku Lech Kuropatwiński, który przedstawiał zgłoszone przez działaczy problemy, wnioski i propozycje. W składzie delegacji byli wiceprzewodniczący Prezydium Andrzej Chmielewski, Ewa Bergmann, Andrzej Urbaniak, członkowie, przewodniczący wojewódzcy oraz działaczki i działacze z całego kraju.
 
Przewodniczący Lech Kuropatwiński zaproponował umożliwienie rolnikom skorzystanie z tygodniowych wczasów leczniczo - rehabilitacyjnych finansowanych z Funduszu Składkowego KRUS. Propozycja bardzo zainteresowała Ministra. Kolega Sargalski poruszył temat zmniejszenia powierzchni gmin objętych płatnościami ONW w woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim. Minister stwierdził, że w skali kraju obszar tego typu gmin wzrósł o blisko 0,5 mln ha. Minister odpowiadając na kolejne pytanie dotyczące zmian stawek VAT dotyczących soków owocowych wyjaśnił, że będą preferowane niską stawką napoje o zawartości naturalnego soku powyżej 80% zaś wody smakowe będą objęte standardowym VAT.
 
Odpowiadając Wiceprzewodniczącemu Urbaniakowi na pytanie dotyczące dofinansowania budowy targowisk w gminach Minister wyjaśnił, że nie jest zainteresowany takim dofinansowaniem. Uznał, że decyzja o budowie należy do samorządów w ramach własnych budżetów. Burzliwą dyskusję wywołał temat importu mięsa z zagranicy oraz problem cen zbóż. Okazało się, że minister dysponuje innymi danymi niż podnoszący temat rolnicy. Omawiane był również temat ubezpieczeń w rolnictwie. Nasz Związek opowiada się za powszechnymi, obowiązkowymi ubezpieczeniami typu OC z dofinansowaniem Państwa.
 
Przewodniczący Kuropatwiński zaproponował stworzenie mechanizmu pozwalającego na zaciąganie kredytów przez rolników pod zastaw przyszłych dopłat obszarowych. Minister zainteresował się propozycją prosząc o jej uszczegółowienie. Krzysztof Ardanowski stwierdził, że w wielu sprawach, które dotyczą rozwiązywania problemów polskiego rolnictwa dochodzi do "ściany", napotyka ogromne przeszkody, gdyż chcąc działać dla dobra rolników narusza wiele "interesów". Poruszyliśmy również problem szkód wyrządzanych w uprawach i majątkach przez dzikie zwierzęta w tym ściśle chronione (wilki łosie). Wiceprzewodniczący Chmielewski na zakończenie spotkania poruszył temat zmian w ustawie o ochronie zwierząt zaproponowany przez grupę posłów.

Minister stwierdził, że nie zgadza się z tymi zmianami, jest im przeciwny bo min. nie wyobraża sobie aby organizacje pseudo dbające o zwierzęta miały prawo wkraczania do prywatnych obiektów i kierowania aktów oskarżenia przeciwko gospodarzom przez te organizacje według ich widzimisię. Uważa również, że nie powinno się pozwalać na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt wyłącznie przez gminy i organizacje mające w swych statutach ochronę zwierząt. Stanowisko Związku i Ministra jest jednoznaczne. Schroniska może prowadzić każdy podmiot, który spełnia warunki określone przez ustawę i szczegółowe rozporządzenia i instrukcje. Minister Ardanowski zapowiedział swoje wizyty i swoich wiceministrów w kolejnych województwach na zaproszenie naszych działaczy. Harmonogram tych spotkań będzie uzgadniany z naszym Związkiem na bieżąco.

Informacja o spotkaniu została również zamieszczona w serwisie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo/kolejne-rozmowy-z-przedstawicielami-rolnikow

(-) Andrzej Chmielewski
Wiceprzewodniczący
Związku Zawodowego Rolnictwa "Samoobrona"

Od 15 marca ARiMR rozpoczyna przyjmowanie internetowych wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe w aplikacji eWniosekPlus.
Wniosek o przyznanie płatności na rok 2019 wraz z wymaganymi załącznikami składa się od 15 marca do 15 maja 2019 r.

Wniosek wraz z załącznikami może być także złożony do 10 czerwca 2019 r., jednak osoby, które złożą wniosek w okresie od 16 maja do 10 czerwca otrzymają płatności pomniejszone o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Wnioski osób, które złożą wniosek po 10 czerwca 2019 r. nie będą rozpatrywane i tym samym osoby te nie otrzymają płatności.

 

Rolnicy, którzy nie mają dostępu do Internetu, mogą skorzystać ze stanowisk komputerowych w biurach powiatowych ARiMR oraz pomocy pracowników Agencji.

 

Złożenie wniosku w formie papierowej jest możliwe jedynie dla tych rolników, którzy nie są w stanie złożyć wniosku w wersji elektronicznej i jednocześnie nie mogą skorzystać z pomocy technicznej zapewnionej przez biuro powiatowe ARiMR.

Wniosek w wersji papierowej może zostać złożony osobiście do biura powiatowego ARiMR lub za pośrednictwem osoby trzeciej lub przesłany pocztą lub przesłany/dostarczony za pomocą kuriera lub firmy kurierskiej.

Za datę złożenia wniosku papierowego do biura powiatowego ARiMR przyjmuje się datę złożenia w biurze powiatowym ARiMR, datę wpłynięcia wniosku do biura w przypadku wysyłki wniosku za pośrednictwem kuriera lub firmy kurierskiej, datę stempla pocztowego w przypadku, gdy rolnik wysyła wniosek pocztą.

 

Więcej informacji na temat płatności jak również aplikacji eWniosekPlus znajduje się na stronie www.arimr.gov.pl

W dniu 10 marca 2019 w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej oraz Prezydium Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona. Na początku posiedzenia wręczone zostały kwiaty dla wszystkich obecnych kobiet z okazji minionego Międzynarodowego Dnia Kobiet. W dalszej kolejności zostały powołane komisje oraz rozpoczeła się dyskusja na tematy bieżące. W trakcie zebrania wyłoniony został zespół do spraw komunikacji i promocji ZZR Samoobrona. Koordynatorem zepołu została Pani Ewa Bergman - wiceprzewodnicząca ZZR Samoobrona. Rzecznikiem została Pani Monika Cichacka.

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom,
członkiniom oraz sympatyczkom Samoobrony
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności.
Niech zadowolenie, satysfakcja i pogodny uśmiech
towarzyszą Wam w życiu osobistym i zawodowym,
nie tylko od święta, ale każdego dnia.
Niech nigdy nie opuszcza Was piękno i dobro, które uosabiacie
życzy
Przewodniczący Lech Kuropatwiński
wraz z Prezydium i członkami Samoobrony.

W dniu 10 marca 2019 o godz. 11.00  w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie ul. Hoża 66/68 sala 415, IV piętro odbędzie się posiedzenie Rady Krajowej oraz Prezydium Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona zwołany przez przewodniczącego - Lecha Kuropatwińskiego. 


W dniu 3 marca br. w Grodnie (Białoruś) na zaproszenie Prezesa oddziału Grodzieńskiego Związku Polaków na Białorusi Pana Kazimierza Znajdzińskiego oraz Komitetu Wykonawczego administracji Grodna przebywał Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Rolnictwa "Samoobrona"

Marian Sołyga został wyrzucony z ZZR Samoobrony 3 lata temu i nie ma prawa organizować spotkań w imieniu Samoobrony, a także używania loga i innych materiałów graficznych Samoobrony. W przeciwnym razie sprawa zostanie skierowana na drogę sądową.

Przewodniczący ZZR Samoobrona,
Lech Kuropatwiński.

Na wniosek Przewodniczącego Lecha Kuropatwińskiego
Zwołuję w dniu 10 marca 2019 o godz. 11.00  w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie ul. Hoża 66/68 sala 415, IV piętro Posiedzenie Rady Krajowej oraz Prezydium Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona.

Pozdrawiam
Lidia Gontarska

W dniu 23.02.2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie odbyło się spotkanie poświęcone wizji rolnictwa na lata 2019-2030 z udziałem ministra rolnictwa i rozwoju wsi, wicemarszałka województwa łódzkiego i parlamentarzystów. Propozycje programu przedstawił Lech Kuropatwiński, przewodniczący Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona.
Na spotkaniu udział wzięli:
 • Rafał Romanowski - Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Pan Piotr Polak - poseł na sejm RP
 • Pan Paweł Rychlik - poseł na sejm RP
 • Pan Grzegorz Wojciechowski - wicemarszałek województwa łódzkiego
 • Pan Edmund Jagiełło - senator
 • Pani Dorota Więckowska - Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego
 • przedstawiciele pozostałych związków zawodowych oraz władze gminy i samorządowe.
W spotkaniu wzieli udział wszyscy również wszyscy zainteresowani. Mieli możliwość zadania pytań ministrowi i innym zaproszonym gościom.
 

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 18 lutego 2019 roku zmarła w wieku 73 lat

Henryka Marcinkowska-Adamiak

zasłużona wieloletnia wspaniała działaczka Związku Zawodowego Rolnictwa i Partii „Samoobrona” w Łodzi.


Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na spotkanie dotyczące wizji rolnictwa na lata 2019-2030, które odbędzie się dnia 23.02.2019 r. o godz. 11:00 w sali GOK w Osjakowie przy ul. Wieluńskiej 26. Propozycje programu przedstawi Pan Lech Kuropatwiński - przewodniczący ZZR Samoobrona.
 
Na spotkaniu udział wezmą:
 • Minister Rolnictwa - Jan Krzysztof Ardanowski
 • Pan Piotr Polak - poseł na sejm RP
 • Pan Paweł Rychlik - poseł na sejm RP
 • Pan Grzegorz Wojciechowski - wicemarszałek województwa łódzkiego
 • przedstawiciele pozostałych związków zawodowych oraz władze gminy i samorządowe.
Wiceprzewodniczący ZZR Samoobrona,
Andrzej Urbaniak