W niedziele 5 sierpnia w Augustowie odbyła się 6 edycja Międzynarodowego Festiwalu " Kanał Augustowski w kulturze trzech narodów Białorusinów Polaków i Litwinow".


ZZR Samoobrona województwa podlaskiego zaprasza na piątą polską edycję Międzynarodowego Festiwalu  „Kanał Augustowski w Kulturze Trzech Narodów – Białorusinów, Polaków i Litwinów”.


W dniu 24 lipca 2018 roku odbyło się spotkanie Prezydium Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona” z nowym Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim. Stronę związkową reprezentowali Lech Kuropatwiński – przewodniczący ZZR, wiceprzewodniczący ZZR Ewa Bergman, Andrzej Chmielewski, Andrzej Urbaniak oraz członkowie prezydium i przewodniczący województw.


– Polskie rolnictwo, polska wieś mogą być lokomotywą wzrostu gospodarczego w Polsce – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z rolnikami. Premier dodał, że nie wyobraża sobie silnej polskiej gospodarki bez silnego rolnictwa.


Nieopublikowane

W dniu 24 lipca 2018 roku o godzinie 14.oo odbędzie się spotkanie Prezydium Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona z nowym Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim. Obecność obowiązkowa.


Rada Ministrów przyjęła dziś rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z uchwałą w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programu pomocowego dla producentów świń,


Według Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w dalszym w Polsce ciągu występuje susza rolnicza, która dotyczy coraz większej grupy roślin.


Nieopublikowane

Na dzień 21 lipca (sobota) o godzinie 12.oo w siedzibie przy Al. Jerozolimskich 11/19 lok.14 zwołuję posiedzenie Prezydium Rady Krajowej ZZR "Samoobrona" poszerzone o przewodniczących województw. Ze względu na konieczność omówienia ważnych spraw związanych z wyborami samorządowymi proszę wszyskich o przybycie.