Wyróżnienie od Marszałka Województwa Wielkopolskiego

 

W ramach dobrze wykonywanej funkcji w latach 2015-2019 Józef Juszkiewicz został powołany na kolejną kadencję. Marszałek Województwa Wielkopolskiego wyraził przekonanie, iż wykonując powierzone przez ustawodwacę zadania, inspirując i wdrażając wiele cennych przedsięwzięć na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy, koncepcje Pana Józefa Juszkiewicza pozytywnie wpłyną na funkcjonowanie rynku pracy w Wielkopolsce.