Wyróżnienie od Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Przewodniczący ZZR Samoobrona na województwo wielkopolskie – Józef Juszkiewicz miał przyjemność odebrać podziękowanie za cztery lata działalności Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu. Jego zaangażowanie przyczyniło się do kształtowania pozytywnego wizerunku województwa wielkopolskiego w zakresie promocji zatrudnienia oraz przeciwdziałania bezrobociu i jego negatywnym skutkom.

W ramach dobrze wykonywanej funkcji w latach 2015-2019 Józef Juszkiewicz został powołany na kolejną kadencję. Marszałek Województwa Wielkopolskiego wyraził przekonanie, iż wykonując powierzone przez ustawodwacę zadania, inspirując i wdrażając wiele cennych przedsięwzięć na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy, koncepcje Pana Józefa Juszkiewicza pozytywnie wpłyną na funkcjonowanie rynku pracy w Wielkopolsce.