Ostatnia partia kalendarzy dla Polaków na Białorusi w 2019 roku

W dniu 28 marca w Grodnie, Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Rolnictwa "Samoobrona" Andrzej Chmielewski przekazał ostatnią partię kalendarzy dla Polaków na Białorusi w bieżącym roku. Akcję prowadzimy od lat licząc, że przekazane kalendarze, na które zerkają każdego dnia Polacy na Białorusi będą przypominać o macierzy, o więzi z krajem przodków, o wspólnej historii obdarowanym, ich rodzinom i znajomym.
 
Przedstawiciel Związku Polaków na Białorusi Pan Kazimierz Znajdziński serdecznie podziękował za otrzymane kalendarze szczególnie Lucjii Rubik, Grażynie Frączak, Joli Sokołowskiej i wielu innym, których nie sposób wymienić z powodu bardzo długiej listy nazwisk. Pan Znajdziński bardzo podziękował Markowi Duszyńskiemu członkowi Rady Rolników KRUS za przekazanie w imieniu centrali KRUS bardzo dużej ilości przeróżnych kalendarzy zobowiązując się do pisemnego podziękowania Pani Prezes dr Aleksandrze Hadzik. 
 
(-) Andrzej Chmielewski Wiceprzewodniczący
Związek Zawodowy Rolnictwa "SAMOOBRONA"