Posiedzenie Rady Społecznej KOWR w Białymstoku

W dniu 27 marca 2019 r. w siedzibie KOWR w Białymstoku odbyło się kolejne spotkanie Rady Społecznej. Posiedzenie prowadził Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Chmielewski. Obecny był zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR w Białymstoku Pan Henryk Dębowski, który otworzył posiedzenie.
Jedynym tematem merytorycznym było wydanie opinii w sprawie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży o powierzchni 62,24 ha w gminie Wąsosz, powiat grajewski. Jest to duży obiekt stawowy przeznaczony do sprzedaży w całości, gdyż stanowi zintegrowany kompleks, który wymaga zgody ministra na sprzedaż.
 
Rada w głosowaniu wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię. W kolejnym punkcie dyskutowaliśmy o aktualnej sytuacji w rolnictwie, o pracach powołanego zespołu w ramach "okrągłego stołu organizacji rolniczych" do spraw min. trzody chlewnej w skład którego wchodzi jedna z największych producentek na terenie województwa podlaskiego Pani Bożena Jelska. Dyskutowaliśmy również o problemach rolnictwa europejskiego, którymi zajmuje się COPA - COGECA, gdzie przedstawicielem polskich organizacji rolniczych w zespole "Zagadnienia podatkowe i prawne" jest Andrzej Chmielewski.  
 
(-) Andrzej Chmielewski Wiceprzewodniczący
Związek Zawodowy Rolnictwa "SAMOOBRONA"