Forum Inwestycyjne w Skarżysku-Kamiennej

W dniach 31.08 - 2.09.2018 w Skarżysku - Kamiennej odbyło się III Międzynarodowe Forum Inwestycyjne pod patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Celem Forum była prezentacja potencjału inwestycyjnego i gospodarczego miasta i regionu świętokrzyskiego w kręgach międzynarodowych oraz wykreowanie platformy współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z różnych państw takich jak Białoruś, Ukraina, Wietnam, Kanada, USA, Francja, Rosja, Polska. Uczestnikami Forum byli przedstawiciele zagranicznych i krajowych podmiotów reprezentujących przedsiębiorstwa, administrację publiczną oraz organizacje pozarządowe.

Obrady Forum moderował Pan Jacek Piechota były Minister Gospodarki.

Inicjatorem obecności Związku Zawodowego Rolnictwa "Samoobrona" na Forum był tak jak i ubiegłym roku Przewodniczący Województwa Świętokrzyskiego Janusz Lamer. Dzięki pomocy Wiceprzewodniczącego Związku Andrzeja Chmielewskiego do Skarżyska przybyła wieloosobowa delegacja z Białorusi. Obecny był Przewodniczący Związku Polaków na Białorusi Mieczysław Łysy, Wiceprzewodniczący Związku a zarazem Przewodniczący Obwodu Grodzieńskiego Kazimierz Znajdziński. przedstawiciel administracji Grodna reprezentujący mera Grodna Mieczysława Goja Pan Dymitri Michalski oraz przedsiębiorcy w tym Pan Aleksander Jawid reprezentujący potężną firmę meblarską "Mebelera" z Duby.

Pierwszego dnia obrad zaprezentowała się min. Ukraina w imieniu której wystąpiła Pani Weronika Marczuk-Pazura oraz Mołdawia. W drugim dniu ogromne wrażenie wywołała prezentacja Grodna i jej strefy ekonomicznej "Grodnoinvest" zaprezentowana przez szefa zespołu ekonomicznego Grodna Pana Dymitriego Michalskiego. Prezentacja nagrodzona została rzęsistymi brawami i po jej zakończeniu Pan Michalski otoczony wianuszkiem uczestników Forum udzielał odpowiedzi na dziesiątki pytań. Z satysfakcją przyjęliśmy ogromne zainteresowanie prezentacją Grodna, która przyćmiła wystąpienia Ukrainy, Mołdawii i Wietnamu.

W Forum uczestniczył Poseł na Sejm RP Piotr "Liroy" Marzec z Kielc, który spotkał się z delegacją z Białorusi oraz naszymi działaczami Andrzejem Chmielewskim i Januszem Lamerem. Liroy jest życzliwie nastawiony do współpracy ze Związkiem Polaków na Białorusi oraz rozwojem relacji gospodarczych między przedsiębiorstwami polskimi i białoruskimi. Uzgodniliśmy kolejne spotkania w szerszym gronie.

W czasie Forum był również czas na zwiedzanie Skarżyska i okolic a także uroczystą kolację i przysłowiowego grila.

Warto odnotować, że wobec wszystkich uczestników Forum, Wiceprzewodniczący Związku Polaków na Białorusi Pan Kazimierz Znajdziński ogromne podziękowania za pomoc w przyjeździe delegacji z Białorusi złożył Przewodniczącemu Województwa Świętokrzyskiego Januszowi Lamerowi i Wiceprzewodniczącemu Związku Zawodowego Rolnictwa "Samoobrona" Andrzejowi Chmielewskiemu.

(-) Andrzej Chmielewski