Wyrazy współczucia dla Janusza Walczaka

W imieniu władz Związku i Partii ZZR Samoobrona składamy szczere wyrazy współczucia dla przwodniczącego NSZZ Solidarność województwa kujawsko-pomorskiego - Janusza Walczaka w związku ze śmiercią ojca. Niech spoczywa w spokoju.

                                                                             Przewodniczący Partii i ZZR Samoobrona
                                                                                       /-/ Lech Kuropatwiński