Ważne spotkanie

W dniu 8.06.2019 (sobota) o godz. 11:00 w biurze ZZR Samoobrona odbędzie się spotkanie Przewodniczących Prezydium oraz grupy Ewy Bergman. Obecność przewodniczących na spotkaniu obowiązkowa. W razie nieobecności nieusprawiedliwionej decyzję za przewodniczącego podejmie Prezydium Krajowe.

 

Przeowodniczący ZZR Samoobrona
Lech Kuropatwiński