Spotkanie - komunikat

Zapraszamy na spotkanie przewodniczących Prezydia Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona i Partii, które odbędzie się w hoteu "U Witaszka" w Czosnowie koło Warszawy w dniu 13.04.2019 (sobota) o godz. 12:00. Zapraszamy grupę Ewy Bergman z rzecznikiem Moniką Cichacką. Prosimy o punktualne przybycie.

Przewodniczący ZZR Samoobrona,
Lech Kuropatwiński