Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 464
Posiedzenie Rady Ministrów Rolnictwa UE (AGRiFISH) w Brukseli

Warning: A non-numeric value encountered in /plugins/system/helix3/core/helix3.php on line 583

Warning: A non-numeric value encountered in /plugins/system/helix3/core/helix3.php on line 583

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 89

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 258

Posiedzenie Rady Ministrów Rolnictwa UE (AGRiFISH) w Brukseli

Dnia 18 marca br. odbyło się posiedzenie Rady Ministrów UE, w którym uczestniczył minister Jan Krzysztof Ardanowski. W porządku obrad była dyskusja nad reformą Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r.

 

Polski minister rolnictwa podkreślił, że przed ustaleniem kształtu WPR należy znać budżet, który będzie przyjęty dopiero jesienią 2019 roku. Zwrócił uwagę, że Polska oczekuje  utrzymania silnego, sprawnego rolnictwa, które będzie realizować cele oczekiwane przez  społeczeństwo. W swojej wypowiedzi dodał, że należy zapewnić wspólnotowy charakter WPR z dużym zakresem subsydiarności dla państw członkowskich. Jednak potrzebne jest uproszczenie tej polityki, zwłaszcza dla rolników.

Sprawiedliwego wsparcia w Unii Europejskiej oczekują zarówno rolnicy jak i konsumenci – powiedział minister Ardanowski. Zaproponował by niektóre rodzaje inwestycji miały wyższy poziom współfinansowania – 75%, a nawet 100% ( wsparcie dla młodego rolnika czy inwestycji wspólnych) .

Należy utrzymać płatności powiązane z produkcją dla sektorów zanikających, a ważnych i społecznie akceptowalnych, z odpowiednią elastycznością daną państwom członkowskim w ich konstruowaniu – podkreślił Ardanowski.

Zmiany zaproponowane przez austriacką i rumuńską prezydencję generalnie idą w dobrym kierunku, jednak większość ministrów podkreślało, że aby przedstawić ostateczne stanowiska, należy poczekać na  wyniki negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych, zgodnie z zasadą, że nic nie jest uzgodnione, dopóki wszystko nie jest uzgodnione.

Odnośnie  biogospodarki prezydencja rumuńska zaproponowała wymianę poglądów na temat dobrych praktyk wdrażanych na poziomie krajowym lub regionalnym oraz wskazanie instrumentów, które przyczyniłyby się do realizacji zaktualizowanej strategii w zakresie biogospodarki w całej UE.

Polski minister rolnictwa poinformował o rozwoju biogospodarki w Polsce w kierunku wykorzystania wybranych produktów rolnych na biopaliwa. Dzięki produkcji w Polsce 897 tys. ton estrów i 204 tys. ton bioetanolu pozyskuje się około 1,5 mln ton wysokobiałkowych komponentów paszowych, które mają duży potencjał w zakresie zastąpienia części importu śruty sojowej. Przytoczył przykład biogazowi rolniczych dzięki którym jest możliwe zagospodarowanie ubocznych produktów z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Dodatkowo wytworzony w procesie produkcji biogazu produkt pofermentacyjny wykorzystywany jest przede wszystkim do poprawy żyzności i właściwości gleb. Ważny jest dostęp do efektów badań i wymiany doświadczeń , w tym inicjatywa BIOEAST – czyli wsparcie działań w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Na wniosek Polski ministrowie rolnictwa oraz Komisji Europejskiej dyskutowali o wpływie negocjacji handlowych na sytuację sektora drobiu, wołowiny i wieprzowiny.

Minister Ardanowski przedstawił wniosek Polski dotyczący sytuacji na rynku mięsa wobec nowych wyzwań handlowychZwrócił uwagę na budzące niepokój wyzwania dla sektora, w tym m.in. szybko rosnący import mięsa drobiowego z Ukrainy, negocjacje z Mercosur oraz potencjalne skutki brexitu.

Polski minister rolnictwa:

  • zawnioskował do KE o powstrzymanie się od podejmowania zobowiązań wobec krajów trzecich, które mogłyby powodować pogłębienie negatywnych tendencji na rynkach UE w rezultacie brexitu, uwzględnienie brexitu w negocjacjach umów o wolnym handlu oraz zapewnienie, aby umowy te przewidywały możliwość podjęcia działań ochronnych w sytuacji wystąpienia zakłóceń na rynkach;
  • wskazał na konieczność pilnego zakończenia renegocjacji z Ukrainą kontyngentu taryfowego na mięso drobiowe i wejście w życie porozumienia;
  • wystąpił także o przygotowanie przez KE dodatkowych środków interwencyjnych dla producentów drobiu, wołowiny oraz mięsa wieprzowego.

Obawy Polski odnośnie sytuacji na rynkach mięsa, szczególnie w kontekście wpływu negocjacji handlowych poparło wielu ministrów - Belgia, Francja, Słowenia, Włochy, Węgry, Chorwacja, Hiszpania, Portugalia, Irlandia.

Konieczność monitorowania rynku, szczególnie wieprzowiny, w tym w kontekście ASF podkreśliły: Belgia, Słowenia i Francja. Irlandia i Belgia wskazały na rosnącą konkurencję ze strony ukraińskich producentów drobiu.

Komisarz P. Hogan docenił wysiłki Polski w zakresie walki z afrykańskim pomorem świń. Poinformował, że renegocjacje umowy z Ukrainą są finalizowane.