Emerytura matczyna w KRUS – „mama 4 PLUS”

Od początku marca 2019 roku wchodzi w życie ustawa z 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, zwanym „mama 4 PLUS”. Emerytura matczyna otwiera furtkę do otrzymania emerytury na korzystniejszych warunkach.

Jej celem jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które musiały zrezygnować z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej (również rolniczej) albo ich nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci.

 

Pieniądze z programu Mama 4 PLUS wypłacane prze KRUS mogą zostać przeznaczone na dopłatę brakujących składek, by otrzymać emeryturę rolniczą.

W przeciwieństwie do wypłacanej matczynej emerytury w ZUS, rolniczki mają możliwość na przejście na korzystniejszą emeryturę rolniczą. Wystarczy, że dopłacą składki za lata brakujące do wymaganego stażu. Dzięki temu nabędą prawo do emerytury.

Składki za brakujące do wymaganych 25 lat stażu w KRUS to tylko 136zł miesięcznie.

Z zasady z prawa do świadczenia skorzystają matki dzieci, lecz nie we wszystkich przypadkach. Ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci też będzie ono przysługiwało – w przypadku śmierci matki dzieci albo ich porzucenia przez nią, lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę.

Emerytura matczyna zostanie przyznana matce po ukończeniu przez nią 60 lat albo ojcu po osiągnięciu 65 lat, w przypadku gdy osoba ta nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania, albo ma wypłacaną emeryturę lub rentę rolniczą w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury.

Prezes KRUS będzie rozpatrywał wnioski po szczegółowym zbadaniu sytuacji dochodowej zainteresowanego. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć m.in.: akty urodzenia dzieci oraz oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej. W oświadczeniu wnioskodawca powinien podać m.in.:

 

  • czy w wychowywaniu dzieci były przerwy oraz ich długość;
  • posiadanie lub nieposiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty oraz pobieranie lub niepobieranie emerytury (lub renty);
  • uzyskiwanie lub nieuzyskiwanie dochodu z działu specjalnego produkcji rolnej;
  • uzyskiwanie lub nieuzyskiwanie dochodu z zatrudnienia lub prowadzenia innej działalności (można przedłożyć zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego),         a zwłaszcza uzyskiwanie dochodu z gospodarstwa rolnego z podaniem jego powierzchni (można przedłożyć zaświadczenie z urzędu gminy).

Wysokość matczynego świadczenia 4 Plus nie może być wyższa od najniższej emerytury, tj. od marca br. 1100 zł brutto. Świadczenie to tak jak w przypadku pozostałych będzie podlegało corocznej waloryzacji.

Mgr inż. Monika Buchowska