Środki Ochrony Roślin

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, zrzeszające krajowych i międzynarodowych producentów oraz importerów środków ochrony roślin, w trosce o człowieka i środowisko naturalne prowadzi kampanie informacyjne, edukacyjne i szkoleniowe na temat bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin. Szerzy wiedzę, promuje dobre praktyki i proponuje innowacyjne rozwiązania. Wspiera też działania na rzecz zachowania czystości wód oraz bioróżnorodności. To ważna gałąź działalności, lepsze jej wykorzystanie może przyczynić się do poprawy dostępu do żywności, wzmocnienia środków utrzymania w społecznościach rolniczych oraz powstania bardziej odpornych i zrównoważonych systemów rolniczych.

 

 

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin w 2019 r.,  stawia sobie za cel kontynuowanie działań przeciwko wprowadzaniu na rynek nielegalnych i podrobionych środków ochrony roślin. Zamierza wspierać również edukację rolników w obszarze bezpiecznego i odpowiedzialnego stosowania środków ochrony roślin oraz aktywnie działać na rzecz zrównoważonego rolnictwa.

 

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin wraz z partnerami – Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa i Krajową Administracją Skarbową, rozpoczęło kampanię pod hasłem „Kupując podróbki, tracisz wiele razy!”. Celem akcji jest podnoszenie świadomości rolników na temat zagrożeń wynikających z zakupu i stosowania środków ochrony roślin spoza legalnego kanału dystrybucji.

Należy informować rolników, czyli grupy najbardziej narażonej na kontakt z podrobionymi preparatami, aby świadomie podchodzili do zakupów przed nowym sezonem. W sektorze środków ochrony roślin nie ma super okazji i promocji. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność. Skład sfałszowanych produktów jest nieznany i nie wiadomo z czym mamy do czynienia. Rolnik kupując środki ochrony roślin z samochodu czy od przypadkowych osób z obcojęzyczną etykietą, narażony jest na kontakt z fałszywkami, co więcej rolnik ryzykuje zdrowie swoje i innych oraz stwarza zagrożenie dla środowiska.

PSOR ostrzega, że za sprzedaż i stosowanie takich preparatów, grozi odpowiedzialność karna.

 

Więcej informacji jak uchronić się przed zakupem nielegalnych środków ochrony roślin można znaleźć na stronie: www.bezpiecznauprawa.org


Profesjonalny użytkownik środków ochrony roślin, który planuje chemiczną ochronę roślin musi w szczególności pamiętać o sześciu niżej wyszczególnionych wymogach: www.sadyogrody.pl/agrotechnika/103/piorin_wymogi_dla_stosujacych_srodki_ochrony_roslin,17278.html

 

Iwona Bałaga