Białoruś znosi ograniczenia importowe w sprawie polskiego bydła

Główny lekarz weterynarii poinformował, że Białoruś zniosła ograniczenia importowe wprowadzone w związku z wystąpieniem na terytorium Polski atypowej formy przypadku gąbczastej encefalopatii bydła (BSE).

"Decyzją Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa     i Żywności Republiki Białorusi z dniem 15 marca 2019 r. zostały zniesione czasowe ograniczenia importowe dla całej Polski" napisano w komunikacie opublikowanym przez główny inspektorat weterynarii.

Ograniczenia wprowadzono z powodu wystąpienia BSE w województwie dolnośląskim.

Białoruś uprzednio nałożyła na Polskę restrykcje importowe, które dotyczyły głównie bydła hodowlanego, użytkowego i przeznaczonego do uboju.

Polska również nie mogła wysyłać na Białoruś dzikich zwierząt, zwierząt przeznaczonych do ogrodów zoologicznych i zwierząt cyrkowych podatnych na BSE, mięsa i innych surowców mięsnych, otrzymanych od zwierząt podatnych na BSE.

Zakaz importu obejmował także transport skór, rogów, kopyt i jelit pochodzących od zwierząt podatnych na BSE, pasz i dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego, w tym z drobiu      i ryb.

Główny lekarz weterynarii podkreśla, że wystąpienie atypowej formy BSE nie niesie ze sobą ryzyka przeniesienia choroby.

"Zgodnie z Art. 11.4.1. Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) wystąpienie atypowej formy BSE nie ma wpływu na status epizootyczny kraju w odniesieniu do tej choroby, gdyż traktowana jest jako występująca bardzo rzadko we wszystkich populacjach bydła" napisano w komunikacie GIW.

Mgr inż. Monika Buchowska