Finansowanie Kampanii Wyborczej

Finansowanie Kampanii Wyborczej Wybory Samorządowe 2018

  1. Wpłaty (przelewy bankowe) na kampanię wyborczą kandydaci mogą dokonywać na rachunek Funduszu wyborczego partii. Numer rachunku Fundusz Wyborczy Samoobrona, Alior Bank Warszawa, 61 2490 0005 0000 4600 4044 7358
  2. Wpłaty od kandydatów mogą być dokonywane jedynie przez osoby fizyczne czekiem, przelewem, kartą płatniczą do dnia 20 października 2018 r. 
  3. Zabrania się przyjmowania środków pieniężnych od firm
  4. Nie można wpłacać pieniędzy przekazem pocztowym
  5. Nie można wpłacać gotówki do banku
  6. Każdy kandydat, który chce wykonać materiały wyborcze musi mieć upoważnienie od pełnomocnika finansowego
  7. Wszystkie faktury / rachunki muszą być wystawione na Komitet wyborczy Samoobrona, Al. Jerozolimskie 11/19 lok.14, 00-508 Warszawa
  8. W tytule przelewu darczyńcy powinni wpisać "Dobrowolna wpłata na kampanię wyborczą"

Pełnomocnik Finansowy Komitetu

Monika Duszyńska

Pełnomocnik Wyborczy

Lech Kuropatwiński

Telefon kontaktowy 22 629 32 90